Kādreiz es dzīvoju paradīzes dārzā, bet tad es to zaudēju. Nezinu un neatceros, kā tas notika... Tas bija sen....Daudz kas ir aizmirsts un pazaudēts dažādu iemeslu pēc. Esmu piedevusi un, nu, dodos ceļā. Ceļš ir grūts, bet brīnumu un pārsteigumu pilns. Gadās, ka ejot šo ceļu, es paklūpu aiz kāda akmens vai šķēršļa. Lai cik dīvaini tas nebūtu, es priecājos, ka tā, jo zem tā allaž ir kāda norāde uz paradīzes dārzu. Tāpēc es turpinu iet (darīt) un aicinu jūs līdz meklēt savu paradīzes dārzu, kur piepildās visas vēlmes un cerības.

otrdiena, 2018. gada 10. aprīlis

Bēbīšu skoliņa aprīlī - Putnu dziesmas


RĪTA DZIESMAS
Aust gaismiņa, lec saulīte,
Tas pirmais gaišumiņš;  2x   
Labrītiņi, Dievs palīdz,
Tā pirmā valodiņa. 2x           

Rītiņā celdamās,
Pirmo Dievu pieminēju; 2x   
Dieviņš man palīdzēja
Šai visā dieniņā. 2x   
            
Darba dienās ganos gāju,
Svētdienās baznīcā; 2x         
Ganos gāju gavilēt,
Baznīcā Dieva lūgt. 2x               


PAVINGROSIM

Zvirbul’, zvirbul’              Dzied un izvingrina attiecīgo ķermeņa daļu.
·         Ko, ko, ko?
·         Kas Tevīm sāpēj?
Zvirbulītim nabadziņam
Galviņa sāpēj’. (rāda)
……
Austiņas,
Actiņas,
Knābītis,
Spārniņi,
Guziņa,
Kājiņa,
……
Zvirbulītim nekas nesāp,
Zvirbulīts ir vesels.


Cīrulis                                
Dziedi, dziedi cīrulīti,              
Nāci, nāci vasariņ! 2x
Jau ziemiņa kājas āva
Uz pelēka akmentiņ’. 2x

Cīrulītis, mazputniņis,              
Augstu skrēja dziedādams; 2x
Dievam nesa grāmatiņu,
Lai dod siltu vasariņ’. 2x

Augstāk dzieda cīrulītis
Aiz visiemi putniņiem; 2x
Dievam gudris padomiņis
Par šo visu pasaulīt’. 2x

Cīrulītis, mazputniņi,
Ko redzēji debesīs? 2x
Redzēj’ pili nodegami,
Atkal jaunu uzceļam.

Ja otram ir kas tāds, kas pašam nav, tad esot jāaiztaisa acis un jāskaita:

Čim, čim, putniņ,
Čim, putna bērniņ, 2x
Ielecu krūmā,
Tā mana muižiņa; 2x

Nobira lapiņa,
Tā mana sakšiņa; 2x
Nokrita tārpiņš,
Tā mana maizīte. 2x
Am, am, am! Am!

ROTAĻAS


Juku, juku sīki putni
Lidu, lidu vanadziņš 2x
Sss  mušiņas, sss odiņi
Dun,dun resnie dunduriņ 2xEs bij viens bagāts koks, man bij putnu pilni zar’
Es Tev lūdzu bagātais dod man vienu pazarīt 2x
Es nedošu nabagam i ne plikas pazarītes 2x
Iešu pats ņemšu pats, diženajo, skaistāko 2x
Ak, tu nieka bagātais kur ir tava bagātība 2x
Sīki putni, mazi putni, visi manā rociņā.Skaisti dziedi, lakstīgala,       VISI IET DĀRZIŅĀ,

Rīgas torņa galiņā! 2x                 VIENS VIDĒJAIS – IET PRETĒJI  DEJAS CEĻAM
Es Tev lūdzu lakstīgala,          VIDĒJAIS UZLŪDZ KĀDU NO APĻA
Nāc man līdzi uz Vidzemi! 2x   
Nāc man līdzi uz Vidzemi,      VISI ŠŪPO ROKAS
Dzied’ ābeļu dārziņā! 2x   
Ja tu skaisti nedziedāsi,           VISI „DRAUD” VIENS OTRAM AR RĀDĪTĀJPIRKSTU
Apsolīšu vanagam; 2x   
Vanags Tevi apēdīsi                VIDĒJIE GRIEŽAS ELKOŅOS
Pa vienai spalviņai.   2x             MALĒJIE SIT PLAUKSTAS

Parād, mazais balodīti, kā sēj magonītes?

Parād, mazais balodīti, kā sēj magonītes.
Tā sēj magonītes                                        (berzē pirkstiņus un imitē sēšanu).
Parād, mazais balodīti, kā aug magonītes.
Tā aug magonītes                                       (pietupjas un lēnām ceļas kājās).
Parād, mazais balodīti, kā zied magonītes.
Tā zied magonītes                                      (stāvot kājās, rāda plaukstošu ziedu).
Parād, mazais balodīti, kā vīst magonītes.
Tā vīst magonītes                                       (lēnām pietupjas un aizmieg).
Parād, mazais balodīti, kā plūc magonītes.
Tā plūc magonītes                                       (imitē plūkšanas kustību).

Maziņos putniņus      MAMMAS ŠŪPO SAVUS MAZUĻUS

Vējmāte šūpo;
Kalniņa galiņā,
Bērziņa zaros.

Kar, māmiņ, šūpuli
Bērziņa zaros!
Ja mani nešūpos,
Vējmāte šūpos.

Šīs dziesmas, rotaļas un daudz, daudz ko citu var kopā izdziedāt, izdejot bēbīšu skoliņā ar Līgu Giniborgu.