Kādreiz es dzīvoju paradīzes dārzā, bet tad es to zaudēju. Nezinu un neatceros, kā tas notika... Tas bija sen....Daudz kas ir aizmirsts un pazaudēts dažādu iemeslu pēc. Esmu piedevusi un, nu, dodos ceļā. Ceļš ir grūts, bet brīnumu un pārsteigumu pilns. Gadās, ka ejot šo ceļu, es paklūpu aiz kāda akmens vai šķēršļa. Lai cik dīvaini tas nebūtu, es priecājos, ka tā, jo zem tā allaž ir kāda norāde uz paradīzes dārzu. Tāpēc es turpinu iet (darīt) un aicinu jūs līdz meklēt savu paradīzes dārzu, kur piepildās visas vēlmes un cerības.

pirmdiena, 2015. gada 28. decembris

Lūgšanas par grūtniecību, dzemdībām.

Katrai mātei sava lūgšana un savs ceļš ejams, lasot Bībeli, lūdzot un atrodot īstos vārdus, īstajiem mirkļiem. Lai gaismas pilns mūsu ceļš Tā Kunga vārdā!
Tas ir tikai mazs gabaliņš no pantiem, bet es ticu, ka katrai mātei savs, tik atliek lasīt, lūgt par to, ļaut atnākt pieņemšanai un skaidrībai.


Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļļas koka zariņi ap tavu galdu (Psalms 128:3).
Mēs pateicamies Debesu Tēvam par ieņemšanu un brīnišķo grūtniecības vadīšanu līdz šim brīdim. Vienīgi Tu zini, kur manā dzemdē ir tā labākā vieta, kur bērniņam pieķerties un augt. Es paļaujos uz savu ķermeni, auglību un Tavu vadīšanu Jēzus Kristu vārdā, Āmen!

Tālab es visu šo ciešu, bet es nekaunos, jo es zinu, kam esmu uzticējies, un esmu pārliecināts, ka Viņš ir gana varens, lai nosargātu man uzticēto mantojumu līdz viņai dienai. (2. Tim 1: 12).
Mēs pateicamies Dievam, paļaujamies uz Viņu, jo Viņa rokās ir saglabāt un pasargāt mūsu ģimeni, tai skaitā arī mūsu gaidāmo mazuli Jēzus Kristus vārdā, Āmen!

Tāpat kā tu nezini, kā gars nonāk grūtnieces miesā, tāpat tu nezini, kā Dievs dara visus savus darbus (Māc 11:5).
Ak, Dievs, Tavi darbi ir ārpus cilvēka saprašanas un aprēķina, lai vadītu grūtniecību visos līmeņos Jēzus Kristus vārdā, Āmen!
Dievs rada bērniņu, katru viņa šūnu, manās miesās, katru dienu, Jēzū Kristū. Es paļaujos uz to Jēzus Kristus vārdā, Āmen!

Pirms tai uznāca bērnu sāpes, tā jau dzemdēja; pirms tai nāca dzemdību sāpes, tai jau piedzima dēls. Kas to ir dzirdējis, vai to kāds kad redzējis? Vai tad zeme var tapt vienā dienā, vai tauta var piedzimt vienā paņēmienā? Un tikko Ciānai uznāca dzemdību sāpes, tai jau piedzima viņas bērni. "Vai tad Es lai ļautu bērnam pārraut mātes klēpi, bet neļautu tam piedzimt?" saka Tas Kungs. "Jeb vai Es, kura rokā stāv dzimšana, lai aizkavētu piedzimšanu?" saka tavs Dievs. Priecājieties ar Jeruzālemi un līksmojiet visi par to, kas to mīlat! Priecājieties līdz sirds dziļumiem par to visi, kas bijāt par to noskumuši, lai jūs zīstu un saņemtu spēku no viņas atspirdzinātājas krūts, lai jūs iepriecinātos un atspirgtu tās bagātajā pilnībā! ( Jesaja 66: 7-11)
Dzemdības ir caur sāpēm. Tās prasa laiku, varbūt vairāk kā vienu dienu. Tā dzimst bērni mīlestībā, Jēzus Kristus vārdā. Dievs tas Kungs sargā un rūpējas par māti vislabākajā veidā. Dzimšanas diena ir klāt. Tā nesīs prieku un atspirdzinājumu Jēzus Kristus Vārdā, Āmen!

Vecmātes atbildēja faraonam: "Tādēļ, ka ebreju sievas nav tādas kā ēģiptiešu sievas, jo tās ir spēcīgas, pirms vecmāte pie viņām atnāk, tās jau ir dzemdējušas." (2 Mozus 1:19)
Es neesmu ēģiptiešu sieviete, bet es paļaujos uz to Kungu un ticu, ka dzemdēšana ir mūsu daba Jēzus Kristus vārdā!

Un Tas Kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņu stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti. (2 Mozus 13:21).
Vecmāte  un ārsts rūpējas par mani, jo Tas Kungs viņus vada vislabākajā veidā. Mēs visi strādājam kopā, līdzdarbojoties, Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu! Āmen!

Tu taču izvedi mani no klēpja, tu loloji mani pie mātes krūtīm, tev es atdots vēl mātes miesās, vēl mātes miesās tu biji mans Dievs. (Psalmi 22: 10-11).  
Tu esi mans atbalsts kopš mātes klēpja, no mātes miesām tu pieņēmi mani, tevi es slavēju vienmēr. Daudziem es šķietu savādnieks – es, kuram Tu drošs patvērums!  (Psalmi 71: 6-7)

Es nekad neesmu viena, jo Tu esi ar mani kopš mātes miesām. Mans mīļais bērns ir Tevis lolots. Es zinu, Tu esi mūsu drošais patvērums līdz debesīm un atpakaļ. Tāpat kā Tu izvedi mani no mātes miesām, tāpat esi ar manu bērnu viņa gaismas ceļā! Es lūdzu Tevi! Āmen!

Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. (Romiešu 8: 26-27).
Svētais gars kā mūsu palīgs, īpaši mūsu vājākajos brīžos. Gars kā starpnieks tad, kad tas nepieciešams. Gars, kurš pazīst mūsu sirdi un zina slēptākās vēlmes. Un tad, kad vārdu nav, lai nāk nopūtas un elpa. Tā ir mūsu dzīvības avots, Jēzus Kristus vārdā, Āmen!

Dzemdību komandas izvēle. Dūlas un mediķu atbalsta atšķirības.

16. maijā, 18:00 (vietu skaits ierobežots)

Baložu ielā 18, 2. stāvā

Informatīva nodarbība par dzemdējošas sievietes vajadzībām veiksmīgu dzemdību norisei. Ārsta, vecmātes, dūlas funkcijas, kompetence un atbildība gaidību un radību laikā. Kā dūla atbalsta māmiņu un ģimeni grūtniecības laikā? Kādi ieguvumi no dūlas atbalsta ir dzemdībās? Ar ko dūla atšķiras no mediķiem?  Kā dūla atbalsta, ja dzemdībās piedalās bērniņa tētis? Kāds atbalsts māmiņai, ģimenei pieejams pēcdzemdību periodā?

Semināru vada vecmāte, dūla, 2 bērnu mamma Līga Giniborga

Cena: bezmaksas


Pieteikšanās pa tālr. 26200035 vai e-pastu liga.giniborga@gmail.com