Kādreiz es dzīvoju paradīzes dārzā, bet tad es to zaudēju. Nezinu un neatceros, kā tas notika... Tas bija sen....Daudz kas ir aizmirsts un pazaudēts dažādu iemeslu pēc. Esmu piedevusi un, nu, dodos ceļā. Ceļš ir grūts, bet brīnumu un pārsteigumu pilns. Gadās, ka ejot šo ceļu, es paklūpu aiz kāda akmens vai šķēršļa. Lai cik dīvaini tas nebūtu, es priecājos, ka tā, jo zem tā allaž ir kāda norāde uz paradīzes dārzu. Tāpēc es turpinu iet (darīt) un aicinu jūs līdz meklēt savu paradīzes dārzu, kur piepildās visas vēlmes un cerības.

svētdiena, 2017. gada 30. aprīlis

Paldies, ka pieskāries mums!

   Pavisam mazu brīdi es Tevi pazinu. Es loloju cerības Tevi ieraudzīt, palīdzēt tavai mammai un tētim Tevi satikt, būt blakus un palīdzēt pirmajās grūtībās. Tomēr viss bija citādi.
Paldies, ka biji kopā ar mums, ka pieskāries!

Pēdējā laikā lasu grāmatas, kurās meklēju mierinājuma vārdus savai dvēselei, savām skumjām. Jā, arī es skumstu, arī man sāp. ....Pat nezinu, vai ir tādi vārdi, kas spētu mierināt…

Nav Vārda
Sievu, kas zaudē vīru
sauc par atraitni.
Vīru, kurš zaudē sievu
sauc par atraitni.
Bērnu, kurš zaudē savus vecākus
sauc par bāreni.
Nav vārda vecākiem,
kas zaudē savu bērnu.
Tik  milzīgs zaudējums tas ir.

Jay Neugeboren
 
http://cateyedkp.tumblr.com/post/131214520303/to-my-lovely-friends-who-have-experienced-losses

Zīdaiņa zaudējums

Tu uz visiem laikiem izmainīji visu,
Kas mums zināms.
Tu biji, esi mūsu dāvana.
Mums tevis tik ļoti pietrūkst!
Es domāju, kas biji tu.
Jau tas vien, ka pieskāries mūsu dzīvei,
Uz īsu brīdi,
Mūs padara par labākiem cilvēkiem.
Autors nezināms. Atrasts interneta dzīlēs, iztulkots un pārveidots tā, kā man patīk.

-        -   Es esmu laimīga, ka iepazinu Tevi!
-         -  Cik es esmu laimīgs, ka man ir kaut kas tāds, kas padara ardievas tik smagas.
Vinnijs Pūks (A. A. Milns)


EŅĢELIS
IKREIZ, kad mirst labs, godīgs bērns, no debesīm nolaižas eņģelis, paņem bērnu uz rokām un aplido ar lielajiem spārniem visas bērna mīļotās vietas. Ceļā eņģelim ar bērnu savāc veselu pušķi dažādu puķu un nes tās līdzi uz de­besīm, kur tās zied vēl krāšņāk nekā zemes virsū. Dievs piekļauj visas puķes pie savas sirds, bet vienu puķi, kas viņam šķitusi jaukāka par visām, noskūpsta; tad puķe iegūst balsi un var pievienoties svētlaimīgo garu korim.
https://www.etsy.com/listing/176037506/always-grieving-parents-with-angel-baby?ref=sr_gallery_19&ga_page=4&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery 

To visu eņģelis stāstīja mirušajam bērnam, nesdams viņu savos apskāvienos uz debesīm; bērns klausījās viņā kā sapņos. Viņi lidoja pāri tām vietām, kur bērns, dzīvs būdams, bija bieži rotaļājies, lidoja pāri zaļajiem dārziem, kur auga daudz brīnišķīgu puķu.
—    Kuras ņemsim līdzi? — eņģelis prasīja.
Dārzā auga skaists, slaids rožu krūms, bet kāda ļauna roka bija to aizlauzusi tā, ka lieliem, pusplaukušiem pumpuriem ap­bērtie zari bija gandrīz pavisam novītuši un bēdīgi nokārušies.
—    Nabaga krūms! — bērns sacīja. — Ņemsim to, lai tas atkal uzplaukst dieva dārzā.
Eņģelis paņēma krūmu un tik karsti noskūpstīja bērnu, ka tas mazliet pavēra actiņas. Viņi saplūca vēl daudz krāšņu ziedu, to skaitā arī kautro kumelīti un vienkāršās atraitnītes.
—    Nu, tagad gan pietiek! — bērns teica, bet eņģelis papu­rināja galvu un lidoja tālāk.
Nakts bija klusa, gaiša, visa pilsēta gulēja; viņi lidoja pāri vienai, gluži šaurai ielai. Uz bruģa vāļājās salmi, pelni un vi­sādas grabažas; podu gabali, alabastra lauskas, lupatas, vecu cepuru dibeni, vārdu sakot, viss, kas jau nokalpojis savu laiku vai zaudējis izskatu; vakar bija pārvākšanās diena.
Un eņģelis norādīja uz saplēstu puķpodiņu, kurš mētājās starp grabažām; no podiņa bija izvēlusies kādas lauku puķes lielajām saknēm apvīta zemes pika; puķe bija novītusi, nekur vairs nederēja un to bija izmetuši ārā.
—    Paņemsim arī to! — eņģelis sacīja. — Es tev pastāstīšu par šo puķi, kamēr mēs lidosim!
Un eņģelis sāka stāstīt.
—    Sinī šaurajā ielā kādā pagrabā dzīvoja nabaga slims zēns. Kopš agras bērnības viņš vienmēr gulēja gultā; dažbrīd, kad jutās labi, pārstaigāja uz kruķiem divas trīs reizes savu istabiņu. Dažreiz vasaru saulīte uz pusstundu iespīdēja pagrabā, tad zēns apsēdās saulītē un, turēdams rokas pret gaismu, tīksminājās, noskatoties, kā gaismā redzamas asinis viņa tievajos pirkstos; šāda sēdēšana saulītē aizstāja viņam pastaigu. Par mežu krāšņo pavasara rotu viņam pavēstīja kaimiņu zēns, kurš atnesa pirmo izplaukušo skābarža zariņu; nabags turēja to virs galvas un domās klejoja zem zaļajiem skābaržiem, kur spīdēja saulīte un dziedāja putniņi. Reiz kai­miņu zēns atnesa viņam arī lauku puķes, starp tām bija viena ar sakni; zēns iestādīja to podiņā un uzlika uz palodzes pie savas gultas. Redzams, ka puķi bija stādījusi laimīga roka; tā sāka augt, laist jaunas atvases un ziedēt katru gadu; zēnam tas bija vesels dārzs, viņa dārgākā mantiņa zemes virsū. Zēns laistīja puķi, rūpējās par to un gādāja, lai tai garām nepaietu neviens saules stars, kurš iespiedās pagrabā. Zēns dzīvoja tikai sava mīluļa dēļ, tas taču ziedēja, smaržoja un pieņēmās skaistumā viņam vienam. Uz puķes pusi zēns pagriezās arī pēdējā mirklī, kad viņu aicināja projām no šejienes. Nu jau vesels gads, kopš zēns ir debesīs; veselu gadu puķe stāvējusi visu aizmirsta uz palodzes, novītusi, sakaltusi un izmesta
uz ielas kopā ar pārējām grabažām. Šo nabaga novītušo pu­ķīti mēs paņēmām sev līdzi; tā ir sagādājusi daudz vairāk prieka nekā viskrāšņākais zieds karalienes dārzā.
—    Kā tu to visu zini? — bērns jautāja.
—    Zinu! — eņģelis atbildēja. — Es taču pats biju tas nabaga kroplais zēns, kas staigāja ar kruķiem. Es pazinu savu puķi!
Un bērns plati, plati atvēra acis, vērdamies eņģeļa skais­tajā, līksmajā sejā. Tanī pašā mirklī viņi nonāca debesīs, kur valda mūžīgs prieks un svētlaime. Dievs piekļāva pie sirds mi­rušo bērnu, viņam izauga spārni kā visiem eņģeļiem, un viņš aizlidoja rokrokā ar tiem. Dievs piekļāva pie sirds arī visas pu­ķes, bet noskūpstīja tikai nabaga novītušo lauku puķīti, un tā pievienoja savu balsi eņģeļu korim, kuri bija ap dievu. Visi dziedāja — gan mazie, gan lielie, un labais, nulle mirušais bērns, un nabaga lauku puķīte, kas bija izmesta uz bruģa kopā ar gružiem un grabažām.

HANSS KRISTIANS ANDERSENS
Vēl mani uzrunāja arī citas H.K. Andersena pasakas: Stāsts par māti; Sirdssāpes. 

otrdiena, 2016. gada 15. novembris

Gars kā starpnieks – elpošanai, nopūtām

Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. (Romiešu 8: 26-27).

Svētais gars kā mūsu palīgs, īpaši mūsu vājākajos brīžos. Gars kā starpnieks tad, kad tas nepieciešams. Gars, kurš pazīst mūsu sirdi un zina slēptākās vēlmes. Un tad, kad vārdu nav, lai nāk nopūtas un elpa. Tā ir mūsu dzīvības avots, Jēzus Kristus vārdā, Āmen!

Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieš sāpes. Bet ne vien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debess balvu - Garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgo atpestīšanu. (Romiešu 8: 22-23).

Atbalstīšana. Nopūtas. Elpošana. Aizlūgšana. Vietā, kur sieviete dzemdē, tiek veikts liels darbs. Dzemdību komanda – bērniņa tētis, dūla, vecmāte, ārsts, katrs veic savu darbu. Mūsu draugi un ģimene mūs atbalsta ar aizlūgšanu ārpusē. Šajā procesā ir svarīga ir elpošana un daudz nopūtu, kas ir Gara piepildītas.

Kas vairāk stāsta par bērna piedzimšanu kā bezvārdu nopūtas?
Elpot - nozīmē dzīvot, dzīvība. Elpa ir Gars. Sākot ar  Dieva Garu (vēju), kas lidinās pār ūdeņiem un stāstiem par vēju un elpu  ir atrodami Rakstos un liecībās par Dieva spēku un klātbūtni.
Daudz meditatīvu lūgšanu kristiešu tradīcijā (arī citu reliģiju) aicina koncentrēties uz savu elpu: nomierinot prātu un ķermeni, kas vērsta uz Dieva svēto klātbūtni iekšpus un ārpus. Centrēta lūgšana ir ļoti spēcīga. Tā ir svēta, vadoša, tā stiprina mūs un savieno mūs ar dzīvības avotu – Dievu, kurš pirmais iedvesa dzīvību mūsu plaušās.

Es domāju kā Svētais Gars velta mums laiku, lai elpotu dziļi. Atcerēties, ka elpa ir avots mūsu dzīvē. Atcerieties, ka Dievs ar Svētā Gara klātbūtni mūs uztur no minūtes uz minūti, ķermeni un dvēseli. Esmu pateicīga būt par starpnieku, par nopūtām, kas izsaka vārdos lūgšanas, kuras pat grūti izrunāt.
Es esmu pateicīga par to, kā Gars iedvesmo aizlūgt citus manā vārdā. Esmu pateicīga par spēku un mierinājumu no Dieva, kas nāk laikā, kad jūtu sāpes un vājumu.
Es esmu pateicīga par svēto elpu, kas saglabā manu dzīvības garu un mazuļa pirmo elpas vilcienu savās plaušās.Iekšējā lūgšana (Jēzus lūgšana) – īss, bet patstāvīgi sirdī atkārtojams teksts, parasti – Dieva vārdi ( Kungs, Jēzus Kristus, Dieva dēls, apžēlojies par mani, grēcīgu). Regulāri praktizējot kļūst par nepārtraukto lūgšanu, kad domas par Dieva klātbūtni vairs neizgaist. Tā palīdz uzturēt nepārtrauktu saikni ar Dievu.

svētdiena, 2016. gada 30. oktobris

Pirtīža sākas ar gatavošanos. Pieredzes stāsts.

Pirtīžas ir ģimenes svētki, bērna vannošana īpaši sagatavotā ūdenī, maiga bērniņa masāža ar mammas pienu, simboliska mazā cilvēciņa atdalīšana no mammas, atsevišķas personas pieņemšana ģimenē. Mammai pirtīžas ir pateicības svētki, kāda posma noslēgums, kas ir labs esam, godināms un svinams, atkal sevis sajušana, sevis no jauna atrašana. Sievietes pārtapšana, atdzimšana jaunā veidolā. 

Pirtīžas sākas ar gatavošanos tām, gluži tāpat kā latvieši gatavojas citiem svētkiem, tāpat arī pirtīžas sākas ar visu vajadzīgo lietu salūkošanu (iepatikās šis vārds), labām domām, lūgsnām un vēlējumiem. Tās ir arī atvadas no grūtniecības, dzemdībām, agrīnā pēcdzemdību perioda. Šis posms ir noiets, ir labs darbiņš padarīts. 

Lai visu vajadzīgo salūkotu, ir vērts doties dabā, noskaņoties šim pasākumam, tad "rokā zina, kas ir tas vajadzīgais un tieši šim bērniņam, mammai". 

Māmiņa Gunta jau sen zināja, ka ar trešo bērniņu viņiem būs pirtīža. Jau laicīgi vienojamies par laiku. Nedēļa pirms pirtīžas arī pagāja pirmssvētku noskaņojumā. Gunta stāsta, ka pastaiga ar ģimeni pa mežu izdevusies kā meditācija. Arī drēbītes visjaunākajai māsiņai īpaši gādātas: tēva krekliņš, brāļa zeķītes, māsas kleitiņa. Pirtīžās piedalījās arī māsa 4,5 gadi, kura ne tikai palīdzēja mammai salasīt zālītes, lapiņas, pušķīšus sasiet, bet arī ļoti gribēja pušķot pašu vanniņu un teikt vēlējumus, māsiņu vannojot, ko arī ļāvām. Tā mēs svinējām - ar zāļu vanniņu; mammas, tēta, māsas, brāļa un Līgas vēlējumiem; bērniņa masāžu ar pašu labāko krēmu pasaulē; mazās māsas sapucēšanu; mammas palutinašanu ar skrubīti, pēcdzemdību vēdera masāžu, masāžu ar lina dvieļiem un maigu mammas pērienu ar liepu slotiņām. Lielā māsa kā mazs dadzītis visu vēroja, klausījās, līdzi darīja, apgūstot sievu lietas, pa vidam paspēlējoties ar saviem ponijiem un mīļo tēti.
Mīlestībā, Līga

Pēcdzemdību kustību un atbalsta grupa māmiņām ar mazuļiem

Pēcdzemdību nodarbību cikls 27.03. līdz 28.03.

Katrā nodarbībā:
·         Vieglas slodzes vingrošana māmiņām ar zīdaiņiem;
·         Pārrunājam kādu tēmu par mammas, sievietes veselību, labsajūtu, seksualitāti pēcdzemdību periodā, zīdīšanu, bērna attīstību, audzināšanu;
·         Noslēgumā - relaksācijas un meditācijas mirklis māmiņai kopā ar bērniņu.

Nodarbības ilgums 1 h. Tas ir laiks sev un tieši šim mazulītim. 

Nodarbības notiek: pirmdienās, 16:00, Vīlandes iela 9 (Vīlandes draudzes telpās). Ir bezmaksas stāvieta.

Pieteikties: liga.giniborga at gmail.com vai 26200035

Vingrošana palīdz:
·         Vairot enerģiju, emocionālo labsajūtu;
·         Stiprina mugurkaulu, vēderpresi;
·         Rūpēties par savu stāju;
·         Nostiprina iegurņa un sēžas muskuļus;
·         Atslābina kakla un plecu zonu;

Nodarbību tēmas:
·         Iepazīšanās. Vingrojumi pēcdzemdību periodā.
·         Rūpes par sevi pēcdzemdību periodā: vingrojumi, masāža; uzturs; higiēna;
·         Pēcdzemdību emocijas. Emocionālās rūpes par sevi.
·         Pēcdzemdību rituāli. Rituālu nozīme, rituāli citās kultūrās.
·         Auglības atgriešanās pēc dzemdībām. Pēcdzemdību kontracepcija.
·         Kā piedzimst vecāki?  Veselīgu vecāku pazīmes. Priekšlaicīgi vecāki, to pazīmes, komplikācijas, risinājumi.
·         Seksualitāte pēc dzemdībām.
·         Dzemdību pieredze, tās pārstrāde.
·         Baha ziedu terapija māmiņām, zīdaiņiem un bērniem.
·         Cik ilgi zīdīt bērnu? Dabiska zīdīšanas noslēgšana.
·         Droša kopā gulēšana ar zīdaini. Kad bērns sāk gulēt pats savā gultiņā?
·         Pirmie trīs mēneši pēc dzemdībām no jaundzimušā skatu punkta jeb 4 trimestris bērniņa attīstībā.
·         Zīdaiņa raudāšanas iemesli un risinājumi.
·         Zīdaiņu, bērnu temperaments.
·         Zīdīšanas īpatnības dažādos vecumposmos.
·         Zīdaiņa vecumposmu īpatnības, emocionālās vajadzības.
·         Bērna gatavība piebarojumam. Piebarošanas uzsākšana.
·         Bērna vadīta ēšana.
·         Pirmā palīdzība bērnam.
·         Zīdaiņa valodas attīstība. Skaitāmpanti un dziesmas bērna attīstībai.

Nodarbību vada: vecmāte un dūla Līga Giniborga
Samaksa: Ziedojums – 8 eiro

pirmdiena, 2016. gada 3. oktobris

Placenta jeb otra puse

Latviešu tautas ticējumos placenta tiek minēta kā bērna otra puse, mātes puse, dzēnītis (Blīdenē), nometekls (Vijciems). Tā īpaši tika aplūkota pēc dzemdībām. Uz placentas esošie bālganie punktiņi, mezgliņi liecina par to, cik mātei vēl būs bērnu. Ticējumos vēstīts,  nabassaite ir jāizvirpina bērnam caur pirkstiem, lai tas būtu veikls rakstītājs un čakls rokdarbu darinātājs. Placenta, nomazgājama, tīrā, baltā drānā ietinama un glabājama tīrā, sausā, klusā vietā. Ticējumos minētas daudz vietas - parok stallī, pirtī, apakš grīdas, šķūnī vai citur, kur lopi nevar tikt, suņi, kaķi izvazāt. Meiteņu placenta jārok zem rožu krūma, lai tās augtu skaistas, sārtiem vaigiem, lai viegli mēnešziedi (mēnešreizes), zēnu placenta – zirgu stallī, pasilē, apakš zirga priekškājām, kūts kaktā - lai puika augstā amatā tiek, lai dzīvē ātri uz priekšu iet, lai gultā nečurā, vai arī - zem akmeņa, lai bērns labi guļ utt.
Pārlasot ticējumus, secinu – placenta jeb otra puse ar cieņu, rūpību paglabājama, ar labiem nodomiem par mātes un bērna dzīvi pavadāma.

Svarīgi! Ja pēc dzemdībām vēlamies placentu līdzi ņemt, sagatavojam divus vienreizējos autiņus un maisiņu. Viens autiņš, kur viss liekais notekās, otrs – kur ar cieņu ietīt un maisiņš, kurā ielikt. Lūdziet vecmātei palīdzību! 24h laikā ielikt saldētavā!

Ar placentu saistītās vēsturiskās un etniskās tradīcijas ir senas un sastopamas daudzās tautās. Eiropā līdz 18. gs. placenta tika uzskatīta par jaundzimušā bērna daļu, ticēja, ka viss, ko darīja ar placentu, atstāj ietekmi uz bērnu. Indonēzieši apraksta ļoti intīmu saikni starp bērnu un placentu, saucot tos par brāli un māsu. Balinēzieši tic, ka pēc nāves placenta kopā ar tiem atgriežas paradīzē. Javā placenta kļūst par mātes un bērna aizstāvi.

Raganu dedzināšanas laikā lielākā daļa vecmāšu zināšanas tika pazaudētas, ieskaitot arī to, kā pagatavojami un lietojami placentas dziedinošie līdzekļi. Tikai 19 gs. beigās vecmātes atgriezušās pie placentas preparātu nozīmes, pagatavošanas un zināšanām. 1805.gadā vācu literatūrā atrodamas vadlīnijas par to, kā jāpārstrādā placenta homeopātiskos līdzekļos, bet 1972.gadā Vācijā notikusi tiesas prāva par to, kam īsti pieder placenta. Tiesa atzinusi, ka placenta pieder bērnam.
Senvācu valodā “placenta” nozīmē "mātes maize." Viduslaikos šis vārds ir sastopams runājot par pirmsdzemdību aprūpi un ēdienu pagatavošanu, arī placentas cepšanu cepeškrāsnī. Kopš 1925.gada, Dienvid-Vācijā tiek ražoti placentas aizsarglīdzekļi.

Pēc dzemdībām placenta turpina savu darbību. Asiņu un visu nepieciešamo vielu aizplūšana pa nabassaiti var turpināties līdz pat divām stundām.

18. gadsimtā, Vācijā un Francijā ticēja, ka jaundzimušais būs skaists, gudrs un labs pret apkārtējiem, ja placenta tiks aprakta netālu no mājām uzreiz pēc piedzimšanas. Valdīja uzskats, ka placentas izmešana var izraisīt neauglību.


16.gadsimtā, Vācijas dienvidos, daļa no placentas tika pievienota mātes pirmajai pēcdzemdību maltītei. Mūsdienās daudzās Eiropas valstīs sievietei kā pirmo pēcdzemdību maltīti pagatavo vistas buljonu, kuram pievienota placenta.

Baltvīna dzēriens - novārījums, kura sastāvdaļa bija placentas gabaliņš tika izmantots, lai paātrinātu placentas piedzimšanu un kontrolētu pēcdzemdību asiņošanu. Ja pēc iepriekšējām dzemdībām netika sagatavots novārījums, vecmāte dzērienu pagatavoja no ceptiem placentas audiem, kuri tika izšķīdināti ūdenī.  Saskaņā ar vēsturiskiem datiem, šāds placentas pulveris tika turēts visās pilsētas aptieku noliktavās līdz 19.gs. 20.gs.mijā placentas pulvera krājumi pamazām samazinājās.
Saskaņā ar Polijas, Turcijas, Portugāles un Spānijas vecmāšu receptēm, placenta jāžāvē un jāsaberž pulverī. Pulveris piemērots gan iekšējai, gan ārējai lietošanai. Pat, ja skatās tālāk uz austrumiem - Vjetnamā, Korejā un Taizemē - placentas hormoni vienmēr tika izmantoti tautas medicīnā, ārstējot slikti dzīstošās brūces, kā arī tika izmantoti asinsrites traucējumu gadījumā.

Visā pasaulē paaudzēm tiek nodotas zināšanas par to, kā placentas lietošana uzturā palīdz mātei ātrāk atveseļoties pēcdzemdību periodā. Sievietes, kuras lieto placentu pēc dzemdībām jūtas spēcīgākas, ir laimīgākas un viņām vieglāk padodas zīdīšana. Ja grūtniecības laikā sievietei ir tūska, paaugstināts asinsspiediens vai sliktas urīna analīzes, kas signalizē par nieru darbības traucējumiem, placentas līdzekļi var palīdzēt ātri novērst  simptomus.

Tradicionālā ķīniešu medicīnā izmanto placentu, lai stiprinātu nieres. Ja mēs atgrieztos pie vecajām tradīcijām un izmantotu placentas līdzekļus, mēs retāk sastaptos ar dažāda veida problēmām grūtniecības, pēcdzemdību un zīdīšanas periodos.

Ja māte lieto uzturā savu placentu, bērns arī no tā gūst labumu. Jaundzimušais caur mātes pienu saņem svarīgus hormonus, piemēram, estrogēnu, progesteronu un oksitocīnu. Līdz dzemdībām bērns laimīgi dzīvo dzemdē, līdz, kamēr, dzemdību process izraisa atšķiršanas trauksmi. Ja mamma lieto uzturā un apēd daļu no  placentas, tas palīdz viņai un bērnam  kaut kādā veidā veicināt atkalapvienošanos.

Cilvēka piens ir vilinoši saldens - tas ir pie nosacījuma, ja hormonu līmenis ir pareizs. Nobriedusi placenta satur daudz oksitocīna jeb mīlestības hormona. Sievietes, kuru pienā, saindēšanās, žultspūšļa slimību vai dzemdību stresa rezultātā, trūkst oksitocīns, var to vairot, izmantojot placentas līdzekļus.
Placenta tiek izmantota ķīniešu medicīnā vairāk kā 1400 gadus. Pastāv uzskats, ka šī pieeja ir efektīva metode dažādu simptomu ārstēšanā, tostarp neauglības, imūnsistēmas stiprināšanas, astmas, aknu darbības traucējumu, artrīta un daudz citu slimību ārstēšanā.

Japānā placentas iziet hepatīta pārbaudi un tiek sterilizētas. Iegūtais līdzeklis tiek izmantots, lai ārstētu smadzeņu trombozes un sirdslēkmes, kā arī, lai stiprinātu imūnsistēmu.
Kubā placentas produkti šobrīd lieto ne tikai vitiligo (pigmentācijas traucējumi, kas izraisa ādas pigmentu izzušanu no ādas), bet alopēcijas (pataloģiska matu izkrišana) un psoriāzes (ādas slimība, kad ādas šūnas paātrināti veidojas un atdalās no ādas)  ārstēšanā.

Krievijas ārsti papildinājuši ar placentas audiem injekcijas, kuras injicē vēža slimību gadījumos. Ārstēšanas metode, kas izriet no šī pētījuma, imūnembrioterapija (immunoembryotherapy), tiek izmantota Meksikā, Bahāmu salās un San Diego. Vācijā ārsti arī izmanto placentu injekcijas vēža, AIDS un multiplo sklerozes ārstēšanā.

Meksikā, mammas sagriež savu nesen piedzemdēto placentu nelielos gabaliņos un lieto to, vienkārši norijot. Pa vienam vai diviem gabaliņiem dienā, lai nodrošinātu labu piena veidošanos un izdalīšanos. Vēl placentas izmantošana tinktūras pilienu veidā, sešas nedēļas pēc dzemdībām, palīdz novērst pēcoperācijas depresiju, kā arī palīdz pie hormonālām izmaiņām pēc histerektomijas (Histerektomijas laikā tiek izņemta dzemde. Var tikt izņemts arī dzemdes kakls (pilnībā) un maksts (daļēji). 

Histerektomija ir neatgriezeniska dzemdes miomu ārstēšanas metode, jo tās laikā tiek izņemti esošie miomas mezgli un likvidēta to tālākas augšanas iespēja. Šis ir vislielākā mērā invazīvs ārstēšanas paņēmiens. To veic ginekologs vai ķirurgs.). Tinktūra tiek rekomendēta arī sievietēm ar menopauzes problēmām. Desmit pilieni tinktūras, tieši uz mēles, 1-3 reizes dienā, palīdz novērst karstuma viļņus, garastāvokļa svārstības, sirdsklauves utt.

Placentas līdzekļos esošais vielu kokteilis palīdz stimulēt matu folikulus. Šīs vielas tiek izmantotas, lai ārstētu matu izkrišanu un seboreju. Apbrīnojami rezultāti ir sasniegti pie alopecias areata (matu laukumveida zaudējums no skalpa) simptomiem.

Meksikā vecmātes izmanto placentas pulveri sejas skaistumkopšanas krēmos.
Japāņu kosmētikas ķirurgi piedāvā ne tikai ķirurģisko ārstēšanu, bet placentu ekstrakta injekcijas, lai ārstētu grumbas.

No placentas membrānas veidoto fizioloģisko un bioloģisko šķidrumu izmantošana ir ļoti efektīva kopjot apdeguma brūces. Placentas šķidruma lietošana uzrādīja neticamus rezultātus apdegumu sadzīšanas procesos.

Tradicionālā ķīniešu medicīna (TĶM) placentu uzskata par spēcīgu un svētu medicīnas līdzekli, pilnu ar dzīvības spēku. Vecmāte Raven Lang, kura ir studējusi TĶM, iesaka sievietēm izmantot placentu pēcdzemdību periodā, lai palīdzētu atveseļošanās procesā, novērstu pēcdzemdību depresiju un samazinātu asiņošanu.

Lietot placentu pulverizētā veidā, īpaši pirmajos deviņos mēnešos pēc dzemdībām, ir veca tradīcija. Tas palīdz dzemdei atgriezties savā sākotnējā formā un izmērā, paātrina mātes atveseļošanos, kā arī novērš depresiju, kas, svārstīgo hormonu rezultātā, var parādīties pat pēc vairākiem mēnešiem. Pulveris ir ļoti noderīgs, lai uzlabotu piena veidošanos un izdalīšanos. 20 minūtes pirms zīdīšanas, šķipsniņa placentas pulvera un māte sāks sajust, ka viņas “piens nāk”.

Zīdīšanas konsultanti un vecmātes bieži redz māmiņas ar satraumētām krūtīm, jo mazulis nespēj efektīvi zīst. Apslēpts cēlonis var būt vājš piena atbrīvošanās reflekss. Mātes var lietot placentāro līdzekli, lai palīdzētu sev "palaist pienu."

Grūtniecības laikā placenta ir pildījusi dažādu bērna orgānu funkcijas – asinsrades, barošanas, izvadorgānu, asinscirkulācijas nodrošināšanas orgānu un aizsargfunkciju nodrošinošo orgānu. Līdz ar to placentai ir RNS messendžeri, jeb „atslēga” uz visām mazā bērna sūnām, ar iespēju regulēt, izmainīt, uzlabot galveno dzīvībai svarīgo orgānu darbību. Placentā lielā daudzumā ir atrodamas arī cilmes šūnas, kas tur saglabājas arī pēc nabassaites izpulsēšanas un pārdalīšanas. Uz cilmes sūnu virsmas ir receptori, kas sajūtot atbilstošu stimulāciju spēj pārvērsties gandrīz par jebkuru organisma šūnu, tādējādi veicinot orgānu un audu atjaunošanos. Placentā ir atrodamas arī dažas citas bio-aktīvās vielas:
Beta endorfīni (kas samazina sāpes, relaksē, dod labsajūtu, atraisa paļaušanās sajūtu);
Kateholamīni (iedarbojas kā dopings, regulē sirdsdarbību un asinsspiedienu, stimulē organisma mobilizāciju, pielāgošanos apkārtējās vides apstākļiem);
Dopamīns (iedrošina, veicina radošumu, stimulē atmiņu un koncentrēšanās spēju, veicina adaptāciju);
Sievišķie hormoni  - lielā daudzumā, kuri atbalsta fizioloģisku grūtniecības norisi, palīdz atraisīt mātes mīlestību un sievišķību. Lielā daudzumā ir arī mīlestības hormons – oksitocīns, kura koncentrācija grūtniecības trešajā trimestrī un dzemdībās pieaug. Šis hormons stimulē dzemdes saraušanos, veicina laktāciju un palīdz atraisīt mātes mīlestību pret mazuli. Šis hormons mazulim jo ļoti ir pazīstams, jo atgādina par dzīvi mātes miesās un veicina paļaušanos dzīvei ārpus tās.
Izmantojot zināšanas par placentā esošajām vielām, arī izriet tās izmantošana pēcdzemdību periodā, priekšlaicīgi dzimušu mazuļu atbalstīšanā, zīdīšanā, neauglības problēmu risināšanā un daudzi citu slimību ārstēšanā holistiskajā aprūpē.  Svarīgi, ka cilvēku placentas hormoni līdzīgi iedarbojas uz jebkuru cilvēku, tādēļ meitas placentas preparāti var palīdzēt piem., meitas mātei klimaktēriskā perioda simptomu mazināšanā un māsai neauglības ārstēšanā.

Diemžēl pārstrādei der tikai vesela placenta – t.i. grūtniecības laiks pagājis bez sarežģījumiem, sieviete nav saņēmusi daudz medikamentus, dzemdībās nav bijuši zaļi augļūdeņi. Sievietes placenta noder viņai pašai, viņas bērniem un citām viņas dzimtes sievietēm - mammai, vecmāmiņai, māsām.

Placentu pārstrādāt var pati sieviete savās mājās. Receptes atrodamas interneta vidē un Kornēlijas Eningas grāmatā "Placenta: The gift of life"

Avoti un iedvesma:
Latviešu tautas ticējumi - http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/
Straubergs k. Prof., „Latviešu tautas paražas” Latvju grāmata, Rīgā, 1944
Vairāk par placentas homeopātiju lasiet  www.placentaremedies.com, http://www.moonsong.com.au/placental-remedy/
Tulkojums no Cornelia Enning, Placenta: The gift of life, 2010

Paldies Jūlijai Krutovai Aizpurietei par raksta atrašanu un patulkošanu!